De trajectpuzzel reageert niet meer. Wat nu?

Verve­lend dit. Dat is natuur­lijk niet de bedoe­ling! Sluit niets af voordat het volgen­de gecon­tro­leerd is:

 • Reageert de webbrow­ser nog? Of lijkt deze helemaal vastgelopen?
 • Zo ja, verspringt in de Traject­puz­zel de status van de actie­ve werkbalk­func­ties nog, als deze worden aangeklikt? 
  • Zo ja, kies dan de ‘Selec­teer’ functie links in de werkbalk, en kijk of je een puzzel­stuk­je vervol­gens kunt dubbel­klik­ken, om deze te wijzi­gen. Lukt dat, dan was er kenne­lijk even geen werkbalk­func­tie actief. Maar nu kun je gewoon weer verder werken.
  • Zo nee, check dan of het Traject­puz­zel menu rechts­bo­ven­in nog toegan­ke­lijk is.
 • Zo nee, lees dan verder in de volgen­de kolom.
 • Functi­o­neert de webbrow­ser nog, en is het mogelijk het Traject­puz­zel menu rechts­bo­ven­in nog te openen?
  • Zo ja, sla dan de Traject­puz­zel eerst op als tekst­be­stand. Start dan de webbrow­ser opnieuw op, en open de vorige Traject­puz­zel via het openen van het opgesla­gen tekstbestand.
  • Zo nee, schrijf dan op a) welke hande­lin­gen vooraf­gin­gen aan het vastlo­pen van de Traject­puz­zel, b) wat het type browser is het type pc of tablet, en c) maak een foto van de huidi­ge Traject­puz­zel die in beeld is (als backup).

Mocht niets baten, geef alle boven­staan­de gegevens dan door aan IT-beheer, en probeer op een andere pc, tablet of Chromi­um webbrow­ser verder te werken met de Trajectpuzzel.

De webapplicatie werkt heel traag (op de Tablet / iPad)!

Tablets zijn er in vele soorten en maten, en zijn sinds 2010 al op de markt. Oudere Tablets hebben vaak minder krach­ti­ge proces­so­ren, en webap­pli­ca­ties werken daardoor vaak minder goed of veel trager op deze technisch oudere apparaten.

Ook ‘oudere versies’ van webbrow­sers bieden vaak niet de mogelijk­he­den waar nieuwe­re appli­ca­ties juist gebruik van willen maken. Ook dit kan ervoor zorgen dat webap­pli­ca­ties niet snel of optimaal werken.

Er wordt aange­ra­den om de Traject­puz­zel alleen op meer moder­ne tablets (die minder dan 5 jaar oud zijn) te gebruiken.

Ook wordt aange­ra­den de laatste versie van een Chromi­um webbrow­ser (bijv. Google Chrome) te gebrui­ken. De webap­pli­ca­tie is namelijk speci­fiek voor dit type webbrow­ser geschreven.

Waar staat de werkbalk?

1
Selec­teer
2
Schuif puzzel
3
Centreer
4
Sleep voor puzzel­stuk­je / Klik voor bibliotheek
5
Maak passend
6
Zoom in
7
Zoom uit
8
Verber­gen / Tonen

Bij het openen van de Traject­puz­zel vind je de werkbalk onder­in het browservenster.

Via de knop rechts kan de werkbalk uit beeld worden gescho­ven. Wanneer dat het geval is, blijft de Tonen / Verber­gen knop zelf wel zicht­baar in de achtergrond.

Mochten zowel werkbalk en Tonen/verbergen knop niet in beeld zijn, sla dan als eerste de huidi­ge Traject­puz­zel op, en open dan de Traject­puz­zel een nieuw browservenster.

Waar staat de bibliotheek?

Bij het openen van de Traject­puz­zel staat de Bibli­o­theek rechts in het browservenster.

Via het knopje links van de bibli­o­theek kan deze uit beeld worden gescho­ven. Als de bibli­o­theek uit beeld is, blijft de Tonen/verbergen knop erbij zelf wel zicht­baar op de achtergrond.

Via een klik op de + functie in de werkbalk kan de bibli­o­theek ook getoond worden, of verborgen.

Waar staat het menu voor openen, opslaan, afdrukken?

Bij het openen van de Traject­puz­zel is het menu met algeme­ne opties rechts in de boven­balk, via de knop met drie horizon­ta­le streep­jes (hambur­ger­knop)

Via klikken op de knop komt het menu in beeld vanaf de rechterkant.

Als buiten het menu wordt geklikt, of een optie in het menu is uitge­voerd, wordt dit menu weer gesloten,

Waar is een eerder opgeslagen Trajectpuzzel te vinden?

Mocht je een tekst­be­stand van een eerde­re Traject­puz­zel niet direct kunnen vinden, zoek dan evt. op de datum waarop de laatste Traject­puz­zel is samen­ge­steld. Het datum­for­mat is jjjjmmdd.

Ook is het bestand evt. te vinden a.d.h.v. de voornaam van de patiënt.

Het tekst­be­stand is in princi­pe een klein tekst­be­stand (met .txt bestandsformaat).

Je kunt tekst­be­stan­den van eerder opgesla­gen Traject­puz­zels het beste op een ordelij­ke en veili­ge manier opslaan en bij de overi­ge gegevens van de patiënt bewaren.

Hoe worden bestanden standaard opgeslagen?

Bij de Traject­puz­zel worden bestan­den standaard opgesla­gen als versleu­teld tekst­be­stand met .txt bestandsformaat.

Het versleu­teld zijn van een tekst­be­stand houdt in, dat de inhoud alleen via de Traject­puz­zel webap­pli­ca­tie kan worden getoond, en niet op een andere wijze.

Hoe kan ik een Trajectpuzzel afdrukken?

Mocht het afdruk­ken niet lukken, volg dan de volgen­de stappen:

 • Sla sowie­so eerst de huidi­ge Traject­puz­zel op als tekstbestand.
 • Kies de ‘Maak passend’ functie in de werkbalk, zodat de hele Traject­puz­zel in beeld is.
 • Kies Afdruk­ken in het Traject­puz­zel menu rechtsbovenin.
 • Kies als papier­o­ri­ën­ta­tie landschaps­for­maat / horizon­ta­le oriëntatie.
 • Kijk of er een voorbeeld­weer­ga­ve in beeld komt.
 • Kies voor afdrukken.

Mocht dit geen resul­taat opleve­ren, open dan een nieuw browser­ven­ster open vervol­gens het tekst­be­stand van de Traject­puz­zel, en probeer het opnieuw.