Varianten van de Trajectpuzzel

Trans­fo­re heeft 2 varian­ten van de Traject­puz­zel ontwik­keld. Een fysie­ke bordpuz­zel en een intra­net webap­pli­ca­tie voor een compu­ter of tablet. In de webap­pli­ca­tie kunnen met een drag-and-drop-functi­o­na­li­teit puzzel­stuk­jes verplaatst worden. De webap­pli­ca­tie bevat extra functi­o­na­li­tei­ten als: het afdruk­ken, (versleu­teld) opslaan van de Traject­puz­zel, het aanpas­sen van de puzzel­stuk­jes qua kleur­tint, onder­werp, levens­ge­bied en toelich­ting. Ook is het verschui­ven, in- en uitzoo­men van de weerga­ve mogelijk.

Eigen licentie bestellen

Colle­ga (foren­si­sche) zorgor­ga­ni­sa­ties kunnen via www.trajectpuzzel.nl koste­loos een mini webap­pli­ca­tie van de Traject­puz­zel gebrui­ken. Tegen een gerin­ge vergoe­ding is de Traject­puz­zel ook op licen­tie­ba­sis als intra­net­toe­pas­sing in eigen huisstijl beschik­baar. Kijk voor meer info en support op www.trajectpuzzel.nl.

Colofon

Traject­puz­zel van Trans­fo­re is een geregi­streerd merk.

Traject­puz­zel © 2022, Trans­fo­re, stich­ting voor foren­si­sche zorg, onder­deel van Dimen­ce Groep, Deventer

Fysie­ke bordpuz­zel en webap­pli­ca­tie Traject­puz­zel © 2022 imagen ontwerp & commu­ni­ca­tie, Den Haag

Alle rechten voorbehouden.