Skip to main content

Varianten van de Trajectpuzzel

Trans­fore heeft 2 vari­anten van de Tra­ject­puzzel ontwikkeld. Een fysieke bor­d­puzzel en een intranet webap­pli­catie voor een com­put­er of tablet. In de webap­pli­catie kun­nen met een drag-and-drop-func­tion­aliteit puzzel­stuk­jes ver­plaatst wor­den. De webap­pli­catie bevat extra func­tion­aliteit­en als: het afdrukken, (ver­sleuteld) opslaan van de Tra­ject­puzzel, het aan­passen van de puzzel­stuk­jes qua kleurtint, onder­w­erp, lev­ens­ge­bied en toelicht­ing. Ook is het ver­schuiv­en, in- en uit­zoomen van de weer­gave mogelijk.

Eigen licentie bestellen

Col­le­ga (foren­sis­che) zor­gor­gan­isaties kun­nen via www.trajectpuzzel.nl kosteloos een mini webap­pli­catie van de Tra­ject­puzzel gebruiken. Tegen een geringe ver­goed­ing is de Tra­ject­puzzel ook op licen­tieba­sis als intranet­toepass­ing in eigen huis­sti­jl beschik­baar. Kijk voor meer info en sup­port op www.trajectpuzzel.nl.

Colofon

Tra­ject­puzzel van Trans­fore is een gereg­istreerd merk.

Tra­ject­puzzel © 2022, Trans­fore, sticht­ing voor foren­sis­che zorg, onderdeel van Dimence Groep, Deven­ter

Fysieke bor­d­puzzel en webap­pli­catie Tra­ject­puzzel © 2022 ima­gen ontwerp & com­mu­ni­catie, Den Haag

Alle recht­en voor­be­houden.